Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
19.05.2018.

У суботу, 20. маја обележава се Светски дан метрологије, поводом годишњице потписивања Метарске конвенције из 1875. године. Тај споразум обезбеђује основу за кохерентан систем мерења широм света на ком почивају научна открића и иновације, индустријска производња и међународна трговина, као и унапређење квалитета живота и заштита животне средине на глобалном нивоу.

Овогодишња тема Светског дана метрологије је: Мерења у транспорту, будући да транспорт игра веома важну улогу у савременом свету.

Поводом изабране теме, вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале Чедомир Белић рекао је: „Не само да се крећемо ми, већ се транспортује и храна коју једемо, одећа коју носимо, добра која користимо и од којихзависимо, не заборављајући при том сировине од којих је све то направљено“. Да би смо ово урадили безбедно, ефикасно и са минималним утицајем на животну средину, према речима Белића, потребан је запањујући спектар мерења.

Управо је континуиран напредак метрологије кључан у проналажењу нових решења у транспортном сектору, попут проналазака водоничне горивне ћелије, возила на електични погон и нове генерације путничких авиона са ефикаснијом потрошњом горива.

********************************************************************************

Више о метрологији у Србији:

Дирекција за мере и драгоцене метале, орган управе у саставу Министарства привреде, обавља послове који се односе на: употребу законских мерних јединица, развој, остваривање проглашавање и усавршавање еталона Републике Србије, обезбеђење метролошке следивости, спровођење метролошког надзора, испитивање претходно упакованих производа, оцењивање усаглашености  мерила, израду метролошких прописа, обезбеђење метролошких информација, дистрибуцију времена и друге послове из области метрологије.

Метрологија, наука о мерењима, присутна је у свим областима људског деловања, нарочито при мерењима у јавном интересу, у области заштите здравља, опште безбедности, заштите животне средине, привреди и транспорту. Њена достигнућа примењују се у утврђивању квантитета и квалитета производа и услуга, у научним истраживањима. Као компонента инфраструктуре квалитета, метрологија је веома значајна за научни и техничко-технолошки прогрес сваке националне економије.

Метрологија у Србији има дугу традицију. Законом о мерама од 1. децембра 1873. године уведен је децимални метарски систем мера, образовано је Одељење мера при Министарству финансија Кнежевине Србије са задатком да се стара о контроли мера и поређењу прамера, а 1879. године Србија је приступила Метарској конвенцији.Она је део система инфраструкре квалитета у Србији.