Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
08.06.2021.

Јавно – приватно партнерство је важна област која позитивно утиче и доприноси нашем економском развоју поручила је министарка привреде Анђелка Атанасковић на отварању Четврте српске конференције о јавно – приватном партнерству.

Атанасковић је навела да јавно-приватно партнерство представља пре свега оквир заједничке сарадње јавног сектора са једне стране, оличеног у држави и јединицама локалне самоуправе, и приватног сектора са друге стране у циљу обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

„Пројекти јавно-приватног партнерства имају за циљ пре свега повећање регионалне и економске конкурентности, привлачење инвестиција, подршку и развој постојећих привредних субјеката и нова запошљавања. Уз то, имају и додатни економски циљ који подразумева повећање буџетских прихода и прелазак са традиционалног модела финансирања у којем је јавно тело инвеститор који преузима све ризике који произилазе из изградње и експлоатације на модел јавно-приватног партнерства у којем се одређени ризици односно већина ризика преносе управо на инвеститора из приватног сектора“, рекла је Атанасковић.