Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
08.06.2021.

Javno – privatno partnerstvo je važna oblast koja pozitivno utiče i doprinosi našem ekonomskom razvoju poručila je ministarka privrede Anđelka Atanasković na otvaranju Četvrte srpske konferencije o javno – privatnom partnerstvu.

Atanasković je navela da javno-privatno partnerstvo predstavlja pre svega okvir zajedničke saradnje javnog sektora sa jedne strane, oličenog u državi i jedinicama lokalne samouprave, i privatnog sektora sa druge strane u cilju obezbeđenja funkcionisanja delatnosti od opšteg interesa i efikasnog i ekonomski održivog razvoja infrastrukture.

„Projekti javno-privatnog partnerstva imaju za cilj pre svega povećanje regionalne i ekonomske konkurentnosti, privlačenje investicija, podršku i razvoj postojećih privrednih subjekata i nova zapošljavanja. Uz to, imaju i dodatni ekonomski cilj koji podrazumeva povećanje budžetskih prihoda i prelazak sa tradicionalnog modela finansiranja u kojem je javno telo investitor koji preuzima sve rizike koji proizilaze iz izgradnje i eksploatacije na model javno-privatnog partnerstva u kojem se određeni rizici odnosno većina rizika prenose upravo na investitora iz privatnog sektora“, rekla je Atanasković.