Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
10.04.2017.

Министарство привреде је, након спроведеног јавног позива, донело одлуку да, са 139,9 милиона динара, подржи 40 јединица локалних самоуправа у припреми инфраструктурних пројеката за унапређење индустријских и пословних зона, инкубатора и кластера, обнављање браунфилд локација, као и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Суфинансирање је одобрено за 10 градова (Пирот, Врање, Зрењанин, Кикинда, Крагујевац, Краљево, Лесковац, Нови Пазар, Ужице и Београд – ГО Лазаревац) и 30 општина (Алибунар, Бабушница, Бајина Башта, Бојник, Бољевац, Владичин Хан, Жабаљ, Жабари, Житиште, Књажевац, Косјерић, Куршумлија, Лебане, Лучани, Љиг, Медвеђа, Мерошина, Оџаци, Пријепоље, Прокупље, Рашка, Свилајнац, Сврљиг, Сурдулица, Сјеница, Сокобања, Темерин, Тител, Трговиште и Чока) од којих је 16 у групи неразвијених.

Подршка у припреми пројектно-техничке документације се реализује у оквиру Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години, а Министарство, у зависности од степена развијености локалне самоуправе, суфинансира у одређеном проценту укупне трошкове израде пројектно-техничке документације, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност.

У наредном периоду јединице локалне самоуправе ће спровести поступак јавнe набавкe, а на основу износа утврђеног уговором између јединице локалне самоуправе и најповољнијег понуђача, утврдиће се коначан износ суфинансирања од стране Министарства у истој пропорцији по којој су средства додељена Одлуком.