Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
15.09.2016.

Министарство привреде, је након спроведеног јавног позива, донело одлуку да са 80 милиона динара подржи 40 локалних самоуправа у припреми инфраструктурних пројеката за унапређење индустријских и пословних зона, инкубатора и кластера, обнављање браунфилд локација, као и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Од укупно 40 одобрених пројеката, 22 намењена су неразвијенијим општинама, од чега су осам у девастираним, тако да укупна подршка Министарства неразвијеним и девастираним општинама по овом програму износи чак 56,5 милиона динара.

Општине и градови којима је одобрена подршка су: Кнић, Тител, Зрењанин, Бечеј, Нови Сад, Тутин, Бујановац, Опово, Крупањ, Кучево, Трстеник, Рума, Мионица, Врбас, Чока, Дољевац, Трговиште, Бабушница, Медвеђа, Житорађа, Рашка, Сурдулица, Ражањ, Пријепоље, Куршумлија, Житиште, Бела Паланка, Голубац, Жагубица, Сокобања, Сента, Варварин, Горњи Милановац, Топола, Ћићевац, Бач, Нови Кнежевац, Петровац на Млави, Димитровград и Сремски Карловци.

Подршка у припреми пројектно-техничке се реализује у оквиру Програма подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години, а Министарство, у зависности од развијености локалне самоуправе, суфинансира у одређеном проценту укупне трошкове израде пројектно-техничке документације, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.