Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
26.10.2017.

Компанија Елиус С.А.Р.Л. Луксембург понудила је 16 милиона евра за куповину за 93,72914 одсто укупног капитала Галенике, пише у финансијској понуди овог понуђача, а која је данас отворена у просторијама Министарства привреде.

Комисија је констатовала да је понуда поднета у складу са јавним позивом и да испуњава све прописане услове, и донела Одлуку којом предлаже Министарству привреде да Елиус С.А.Р.Л. Луксембург прогласи купцем капитала.

Елиус, иначе повезано лице ЕМС С/А Бразил једини је учесник који је испунио све услове за учешће у процесу приватизације Галенике.

Купац ће бити у обавези да, поред износа од 16 милиона евра на име купопродајне цене, уплати и износ од 25 милиона евра на име измирења обавеза према банкама, као и износ од додатних 200 евра по години стажа за запослене који су се определили за добровољни социјални програм. Такође, купац је у обавези да у наредне две године на име обавезне инвестије уложи 5,525 милиона евра у Галенику, као и да број запослених на неодређено време не спушта испод 900.