Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
24.04.2017.

Помоћник министра привреде Јован Петровић истакао је данс на Првој међународној конференцији о акредитацији медицинских лабораторија да је акредитација само једна од битних компоненти инфраструктуре квалитета у Републици Србији коју Министарство привреде интезивно развија већ пуних 10 година. „Акредитационо тело Србије је од 2014. године пуноправан члан Европске Акредитације што омогућава нашој привреди да сви резулати испитивања сачињени у нашим акредитованим лабораторијама, буду признати и у ЕУ. Овим чланством, су знато смањени трошкови испитивања и повећана конкуретност наших производа, а наша акредитована тела постала су лидери у региону“, рекао је Петровић.

Министарство привреде је усагласило и преузело 100 одсто прописа и стандарда са прописима Европске уније који се односе на безбедност техничких производа и тиме у великој мери допринело да Преговарачко поглавље 1 – Слобода кретања роба: „Ово поглавље обухвата већину непрехрамбених индустријских производа, а Министарство привреде, као носилац преговора са ЕУ у оквиру ове Преговарачке групе, има успешну сарадњу са Министарством здравља у преношењу директива ЕУ које се односе на медицинске производе“ истакао је Петровић.

Он је објаснио да је у Србији до сада издато преко 530 акредитација за различита акредитована тела, односно лабораторије, од тога преко 300 акредитованих лабораторија по стандарду 17025, 13 медицинских лабораторија по стандарду 15189, преко 150 контролних и сертификационих тела и 55 лабораторија за еталонирање.

Центар за медицинску биохемију Клиничког центра Србије као прва сертификована и акредитована медицинска лабораторија у Републици Србији у сарадњи са Акредитационим телом Србије организовала је прву међународну конференцију о акредитацији медицинских лабораторија под називом „1st Conference on Medical Laboratory Accreditation and Quality Systems: European Answers“ (CLAQ), а под покровитељством Светске федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину (IFCC), Европске федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину (EFLM), Европске федерације за фармакогеномику и персонализовану терапију (ESPT), Министарства здравља РС, Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Министарства привреде РС и Привредне коморе Србије.