Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
14.09.2018.

У Министарству привреде данас је, у 12 часова, отворена коверта са финансијском понудом коју је компанија Ал Дахра, доо Ириг доставила за приватизацију Пољопривредне корпорације Београд АД.

Комисија за спровођење поступка је том приликом утврдила да је понуда у складу са  правилима поступка, а Министарство привреде је, на предлог Комисије, прогласило Ал Дахру купцем.

Министарство привреде подсећа да је почетна цена одређена у износу од 50% процењене вредности предмета продаје на дан 31.12.2017. године, односно да је  износила 104.554.593,74 евра.

На цену коју је Ал Дахра доставила, биће додата и цена за стадо према попису који ће бити урађен непосредно пре увођења купца у посед и износиће 100 одсто процењене вредности стада на дан пописа.

Закључење купопродајног уговора се очекује у наредном периоду, након што Управа за спречавање прања новца достави Министарству привреде обавештење да за то не постоје сметње.