Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
01.02.2021.

У Централну евиденцију стварних власника је тренутно уписано око 140.000 обвезника, односно 85% регистрованих субјеката, који имају законску обавезу да електронски евидентирају податке о својим стварним власницима.

Ради обезбеђивања транспарентних података о стварним власницима и олакшавања пословања привредним субјектима, Агенција за привредне регистре је омогућила издавање извода и потврда из Централне евиденције стварних власника у форми електронског документа или у папирној форми.

Извод садржи податке о тренутној власничкој структури регистрованог субјекта, а потврда садржи историјске податке о стварним власницима регистрованог субјекта, или податке о физичком лицу, да ли је уписано или је било уписано у евиденцији као стварни власник регистрованог субјекта.

„Агенција је корисницима ове услуге омогућила избор начина наручивања, плаћања и издавања документа из евиденције, у зависности од потреба самог привредног субјекта, захтева надлежног органа и других привредних субјеката (банке), с којима субјект улази у пословни однос, због којег су подаци о власништву и потребни”, каже Милан Лучић, директор АПР-а.

Лучић истиче да је Агенција посвећена дигитализацији својих услуга и сервиса, јер је то најефикаснији начин спровођења административних процедура, који олакшава пословање и смањује трошкове.

Електронски захтев за издавање извода и потврде подноси се преко портала Агенције за привредне регистре, односно система за централизовано пријављивање корисника АПР, којем се приступа преко ових страница:

Централна евиденција стварних власника- Изводи и потврде  или

Услуге- еИзводи и потврде из Централне евиденције стварних власника

Попуњени образац захтева за издавање извода и потврде из Централне евиденције стварних власника може се предати и лично на шалтеру АПР-а, или послати поштом.