Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
15.09.2016.

Комисија за спровођење поступка стратешког партнерства за Галенику је на седници одржаној 14. септембра 2016. године усвојила извештај приватизационог саветника, којим је констатовано да понуде понуђача Cadila Pharmaceuticals Limited из Индије и EMS S.A. из Бразила нису достављене у складу са упутством за понуђаче и нису усаглашене са битним елементима уговора о стратешком партнерству дефинисаним Закључком Владе Републике Србије, а да понуда Конзорцијума  Frontier Pharma Limited из Велике Британије и LLC NPA Petrovax Pharm из Русије испуњава услове и критеријуме поступка.

Конзорцијум је у својој понуди навео следеће елементе понуде:

  • 7.000.000 ЕУР ради стицања 25% капитала у Галеници
  • минимални број запослених не мањи од 700 запослених
  • да се понуђач обавезује да обезбеди да 50% купопродајне цене припадне Републици Србији и Акционарском фонду приликом заједничке продаје акција у Субјекту приватизације са Стратешким партнером.

Уредбом о стратешком партнерству одређено је да у случају да у поступку само један учесник испуњава услове и критеријуме поступка, Комисија о томе сачињава извештај који се преко Министарства привреде доставља Влади.

Имајући у виду све наведено, Министарство привреде ће Влади предложити да се понуђач – Конзорцијум Frontier Pharma Limited из Велике Британије и LLC NPA Petrovax Pharm из Русије, прогласи Изабраним понуђачем, те да се с овим понуђачем отпочну преговори.

У складу са Уредбом, Влада ће на основу извештаја Комисије донети одлуку да ли ће се отпочети преговори са овим Конзорцијумом.