Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке Министарства

10.11.2020.

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму у поступку централизоване јавне набавке број 4/19 (услуге преноса путем оптичких влакана) за партију 2

На основу члана 17. Уговора за услуге преноса путем оптичких влакана број 404-02-139/2020-02 од 2. новембра 2020. год. наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 4/19 (услуге преноса путем оптичких влакана) за партију 2 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.09.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 7/18 (услуге мобилне телефоније) за пакет 4 и 5

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 7/18 (услуге мобилне телефоније) за пакет 4 и 5     […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.08.2020.

Јавна набавка број 43/2020 – Услуга осигурања возила Партија 1-Обавезно осигурање и Партија 2-Каско осигурање

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: поступак набавке мале вредности Редни број набавке: 43/2020 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

07.08.2020.

Јавна набавка број 42/2020 – Набавка рачунарске опреме

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Редни број набавке: 42/2020 Врста предмета: Добра […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

31.07.2020.

Јавна набавка број 41/2020 – Пружање услуга у области развоја предузетничког образовања у 2020 години

На основу члана 36. став 1. тачка 2.  став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 41/2020   Наручилац: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20, Интернет страница: privreda.gov.rs Врста наручиоца: орган државне управе Опис предмета: услуга у области […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

01.07.2020.

Јавна набавка број 37/2020 – Услуга превођења

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: поступак набавке мале вредности Редни број набавке: 37/2020 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

01.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 (набавка рачунарског материјала – тонера) за партију 5 – оригинал тонери за Lexmark уређаје

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 (набавка рачунарског материјала – тонера) за партију 5 – оригинал […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

01.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набава горива и мазива) за партију 3 – набавка горива Evro dizel

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набава горива и мазива) за партију 3 – набавка горива […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача) за партију 10 – одржавање штампача Canon

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача) за партију 10 […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

26.06.2020.

Јавна набавка број 36/2020 – Набавка горива

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: поступак набавке мале вредности Редни број набавке: 36/2020 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА