Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javne nabavke Ministarstva

10.11.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu u postupku centralizovane javne nabavke broj 4/19 (usluge prenosa putem optičkih vlakana) za partiju 2

Na osnovu člana 17. Ugovora za usluge prenosa putem optičkih vlakana broj 404-02-139/2020-02 od 2. novembra 2020. god. naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 4/19 (usluge prenosa putem optičkih vlakana) za partiju 2 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

11.09.2020.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 7/18 (usluge mobilne telefonije) za paket 4 i 5

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 7/18 (usluge mobilne telefonije) za paket 4 i 5     […]

VIŠE INFORMACIJA

11.08.2020.

Javna nabavka broj 43/2020 – Usluga osiguranja vozila Partija 1-Obavezno osiguranje i Partija 2-Kasko osiguranje

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 43/2020 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

07.08.2020.

Javna nabavka broj 42/2020 – Nabavka računarske opreme

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak Redni broj nabavke: 42/2020 Vrsta predmeta: Dobra […]

VIŠE INFORMACIJA

31.07.2020.

Javna nabavka broj 41/2020 – Pružanje usluga u oblasti razvoja preduzetničkog obrazovanja u 2020 godini

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2.  stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), donosim   OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ 41/2020   Naručilac: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20, Internet stranica: privreda.gov.rs Vrsta naručioca: organ državne uprave Opis predmeta: usluga u oblasti […]

VIŠE INFORMACIJA

01.07.2020.

Javna nabavka broj 37/2020 – Usluga prevođenja

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 37/2020 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

01.07.2020.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 10/2019 (nabavka računarskog materijala – tonera) za partiju 5 – original toneri za Lexmark uređaje

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 10/2019 (nabavka računarskog materijala – tonera) za partiju 5 – original […]

VIŠE INFORMACIJA

01.07.2020.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabava goriva i maziva) za partiju 3 – nabavka goriva Evro dizel

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabava goriva i maziva) za partiju 3 – nabavka goriva […]

VIŠE INFORMACIJA

29.06.2020.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019 (održavanje računarske i komunikacione opreme i štampača) za partiju 10 – održavanje štampača Canon

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019 (održavanje računarske i komunikacione opreme i štampača) za partiju 10 […]

VIŠE INFORMACIJA

26.06.2020.

Javna nabavka broj 36/2020 – Nabavka goriva

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 36/2020 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA