Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке Министарства

18.11.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 4/2019 (услуге преноса путем оптичких влакана) за партију 2 – оптичке везе Министарства привреде

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 4/2019 (услуге преноса путем оптичких влакана) за партију 2 – оптичке […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

06.11.2019.

Јавна набавка број 74/2019 – Набавка моторног возила

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: поступак набавке мале вредности Редни број набавке: 74/2019 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.09.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 5/2018 (услуге осигурања возила) за партију 1 – обавезно осигурање возила

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 5/2018 (услуге осигурања возила) за партију 1 – обавезно осигурање […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.09.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 5/2018 (услуге осигурања возила) за партију 2 – каско осигурање возила

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 5/2018 (услуге осигурања возила) за партију 2 – каско осигурање […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.08.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке број 73/2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке број 73/2019     Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива Предмет јавне набавке: услуге […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

09.08.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, за опрему која није била предмет централизоване набавке у 2018. год.) за партију 10 – одржавање штампача типа Canon

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, за […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.07.2019.

Јавна набавка број 73/2019 – Услуга претплате на приступ електронској бази прописа Paragraf lex

На основу члана 36. став 1. тачка 2. и став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 73/2019   Наручилац: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20 Интернет страница: privreda.gov.rs Врста наручиоца: орган државне управе Опис предмета: претплата на […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ За Партију 1 (услуге писаног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ За Партију 1 (услуге писаног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019     Врста поступка: набавка мале вредности обликована […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ За Партију 2 (услуге усменог консекутивног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ За Партију 2 (услуге усменог консекутивног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019     Врста поступка: набавка мале […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ За Партију 3 (услуге усменог симултаног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ За Партију 3 (услуге усменог симултаног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019     Врста поступка: набавка мале […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА