Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

04.08.2020.

Јавна набавка број 40/2020 Изградња улицe, водоводне мреже, канализационе мреже и мреже атмосферске канализације у индустријској зони у Власотинцу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 40/2020 Изградња улицe, водоводне мреже, канализационе мреже и мреже атмосферске канализације у индустријској зони у Власотинцу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

07.07.2020.

Јавна набавка број 38/2020 – Унапређење туристичког потенцијала кроз реконструкцију и доградњу културно – туристичког и едукативног центра „Врелоˮ у Белој Паланци

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 38/2020 Унапређење туристичког потенцијала кроз реконструкцију и доградњу културно – туристичког и едукативног центра „Врелоˮ у Белој Паланци   Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.06.2020.

Јавна набавка број 33/2020 Реконструкција хидротехничких инсталација и коловозне конструкције у улици Балканској у функцији развоја сектора услуга, град Чачак

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 33/2020 Реконструкција хидротехничких инсталација и коловозне конструкције у улици Балканској у функцији развоја сектора услуга, град Чачак   Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

26.05.2020.

Јавна набавка број 35/2020 Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма „Градиште“ општина Босилеград

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 35/2020 Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма „Градиште“ општина Босилеград   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.05.2020.

Јавна набавка број 28/2020 Инфраструктурно уређење „46 Урбаних џепова“ Микролокација Ковиљ, у циљу унапређења туристичког потенцијала, град Нови Сад

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 28/2020 Инфраструктурно уређење „46 Урбаних џепова“ Микролокација Ковиљ, у циљу унапређења туристичког потенцијала, град Нови Сад   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.05.2020.

Јавна набавка број 25/2020 Изградња инфраструктуре у тврђави Фестислам у Кладову (фаза I-Б)

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 25/2020 Изградња инфраструктуре у тврђави Фестислам у Кладову (фаза I-Б)   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

20.05.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 17/2020 Извођење додатних радова на изградњи пешачке зоне у Врањској Бањи, Град Врање

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 17/2020 – Извођење додатних радова на изградњи пешачке зоне у Врањској Бањи, Град Врање […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

20.05.2020.

Јавна набавка број 32/2020 Изградња напонског електро – кабла и трафостанице за опремање привредне зоне 4 у Лапову

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 32/2020 Изградња напонског електро – кабла и трафостанице за опремање привредне зоне 4 у Лапову   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.05.2020.

Јавна набавка број 22/2020 Реконструкција и доградња постојећег моста преко реке Врле до привредне зоне у Сурдулици (фаза I)

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 22/2020 Реконструкција и доградња постојећег моста преко реке Врле до привредне зоне у Сурдулици (фаза I)   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.05.2020.

Јавна набавка број 20/2020 Извођење радова на изградњи канализационе мреже у циљу функционалног оспособљавања Агро – бизнис зоне у насељу Косанчић, општина Бојник

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 20/2020 Извођење радова на изградњи канализационе мреже у циљу функционалног оспособљавања Агро – бизнис зоне у насељу Косанчић, општина Бојник   Назив, адреса […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА