Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

18.05.2020.

Јавна набавка број 9/2020 Реконструкција и санација општинског пута ОП-27 до геотермалног извора Бањица у Књажевцу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 9/2020 Реконструкција и санација општинског пута ОП-27 до геотермалног извора Бањица у Књажевцу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

18.05.2020.

Јавна набавка број 16/2020 Реконструкција приступне саобраћајнице Генерала Живковића до пословне зоне Мур у Новом Пазару

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 16/2020 Реконструкција приступне саобраћајнице  Генерала Живковића до пословне зоне Мур у Новом  Пазару   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

18.05.2020.

Јавна набавка број 26/2020 Реконструкција и пренамена објекта школе у Бучју у туристички локалитет, ради промоције туристичких потенцијала у општини Прибој

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 26/2020 Реконструкција и пренамена објекта школе у Бучју у туристички локалитет, ради промоције туристичких потенцијала у општини Прибој   Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

18.05.2020.

Jавнa набавкa број 13/2020 Изградња канализационе мреже у индустријској зони у Иригу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 13/2020 Изградња канализационе мреже у индустријској зони у Иригу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 23/2020 Изградња доводног водовода, одводне канализације, приступног далековода и трафостанице на саобраћајници ка туристичком локалитету Градац у Тутину

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 23/2020 Изградња доводног водовода, одводне канализације, приступног далековода и трафостанице на саобраћајници ка туристичком локалитету Градац у Тутину   Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 18/2020 Инфраструктурно опремање локације привредне зоне „Хисар“ у Прокупљу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 18/2020 Инфраструктурно опремање локације привредне зоне „Хисар“ у Прокупљу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 12/2020 Изградња прве фазе саобраћајнице у Витежеву, пут до тврђаве и видиковца, општина Жабари

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 12/2020 Изградња прве фазе саобраћајнице у Витежеву, пут до тврђаве и видиковца, општина Жабари   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 7/2020 Реконструкција саобраћајница до туристичких и археолошких локалитета Краку Лу Јордан, Златни Пек, Јелена стена у Кучеву

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 7/2020 Реконструкција саобраћајница до туристичких и археолошких локалитета Краку Лу Јордан, Златни Пек, Јелена стена у Кучеву   Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 11/2020 Инфраструктурно уређење централне пословне зоне у Трстенику

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 11/2020 Инфраструктурно уређење централне пословне зоне у Трстенику   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 8/2020 Санација општинског пута Л-3 у циљу спајања Радне зоне Тешица, општина Алексинац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 8/2020 Санација општинског пута Л-3 у циљу спајања Радне зоне Тешица, општина Алексинац   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА