Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

17.01.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 4/2020 – Извођење додатних радова на изградњи стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу

 На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 4/2020 – Извођење додатних радова на изградњи стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

20.12.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 77/2019 – Извођење додатних радова на изградњи дечјег вртића у Црњеву, општина Ивањица

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 77/2019 – Извођење додатних радова на изградњи дечјег вртића у Црњеву, општина Ивањица   […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.12.2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку 76/2019

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 76/2019 – Извођење додатних радова на изградњи улице Борисава Стефановића, општина Бабушница   Назив, адреса и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

01.08.2019.

Јавна набавка број 72/2019 – Извођење додатних радова на изградњи стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу

 На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 72/2019 – Извођење додатних радова на изградњи стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

26.07.2019.

Јавна набавка број 69/2019 – Изградња дела улице Новопројектована 6 у зони привређивања, општина Владимирци

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 69/2019  Изградња дела улице Новопројектована 6 у зони привређивања, општина Владимирци   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2019.

Јавна набавка број 68/2019 – Изградња прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода у функцији радне зоне у Житишту – електро радови

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 68/2019 Изградња прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода у функцији радне зоне у Житишту – електро радови   Назив, адреса и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

18.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 70/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији и доградњи некатегорисаног пута у Врнчанима, град Чачак

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   број 70/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији и доградњи некатегорисаног пута у Врнчанима, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

18.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 71/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији улице Веселина Милекића, град Чачак

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 71/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији улице Веселина Милекића, град Чачак   Назив, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.07.2019.

Јавну набавку број 67/2019 – Унапређење услова за развој туристичке понуде града Сомбора кроз реконструкцију и адаптацију дела објекта „Грашалковићева палата”

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 67/2019 Унапређење услова за развој туристичке понуде града Сомбора кроз реконструкцију и адаптацију дела објекта „Грашалковићева палата”   Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

20.06.2019.

Јавна набавка број 64/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији и доградњи атлетског стадиона у Краљеву

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 64/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији и доградњи атлетског стадиона у Краљеву   Назив, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА