Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

19.06.2019.

Јавна набавка број 66/2019 – Инфраструктурно опремање радне зоне „Западна Мораваˮ у Трстенику

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 66/2019 Инфраструктурно опремање радне зоне „Западна Мораваˮ у Трстенику   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

07.06.2019.

Јавна набавка број 63/2019 – Реконструкција спољне хидрантске мреже пословне зоне „Инова”, општина Нова Варош

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 63/2019   Реконструкција спољне хидрантске мреже пословне зоне  „Инова”, општина Нова Варош   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.06.2019.

Јавна набавка број 59/2019 – Изградња прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода у функцији радне зоне у Житишту – електро радови

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 59/2019 Изградња прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода у функцији радне зоне у Житишту – електро радови   Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.05.2019.

Јавна набавка број 55/2019 – Изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у пословној зони Бела Земља, град Ужице

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 55/2019 Изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у пословној зони Бела Земља, град Ужице   Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.05.2019.

Јавна набавка број 62/2019 – Изградња дела улице Новопројектована 6 у зони привређивања, општина Владимирци

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 62/2019 Изградња дела улице Новопројектована 6 у зони привређивања, општина Владимирци   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.05.2019.

Јавна набавка мале вредности број 58/2019 – Изградња нисконапонске мреже у Радној зони Белеш, општина Димитровград

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности број 58/2019 Изградња нисконапонске мреже у Радној зони Белеш, општина Димитровград   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

23.05.2019.

Јавна набавка број 60/2019 – Изградња и асфалтирање саобраћајнице – Регионални пут IIA203 – туристички локалитет Градац, општина Тутин

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 60/2019  Изградња и асфалтирање саобраћајнице – Регионални пут IIA203 – туристички локалитет Градац, општина Тутин   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

23.05.2019.

Јавна набавка број 57/2019 – Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 57/2019  Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Рача кроз реконструкцију пута ОП17   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

23.05.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 52/2019 – Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале у кругу издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света”, oпштинa Гаџин Хан

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 52/2019 – Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале у кругу издвојеног одељења Основне школе […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

23.05.2019.

Jавнa набавкa број 53/2019 – Реконструкција улице Фабричка у радној зони у Свилојеву, општина Апатин

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 53/2019 Реконструкција улице Фабричка у радној зони у Свилојеву, општина Апатин   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА