Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

29.05.2014.

Јавна набавка број О/21-2014 – Реконструкција локалног пута Заплањска Топоница – Дукат, општина Гаџин Хан

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.05.2014.

Јавна набавка број О/19-2014 – Реконструкција тротоара са инфраструктуром у улици Карађорђева, Ћуприја

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.05.2014.

Јавна набавка број О/24-2014 – Завршетак саобраћајне инфраструктуре ради стављања у функцију локације за индустријску зону регионалног значаја, Бачка Топола

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.05.2014.

Јавна набавка број О-23/2014 – Реконструкција општинског пута 1. реда Лопаш – Радаљево, општина Ариље

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.05.2014.

Јавна набавка број О/12-2014 – Изградња моста преко Козједолске реке у Козјем Долу, општина Трговиште

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.05.2014.

Јавна набавка број ЈН О/3-2014 – Реконструкција и доградња ОШ „Бранко Миљковић” у Нишу

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је да ради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

26.05.2014.

Јавна набавка број ЈН О/1-2014 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Вршење услуге стручног надзора над извођењем радова „прве А фазе” државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку за јавну набавку број О/1-2014 Вршење услуге стручног надзора над извођењем радова „прве А фазе” државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11(државни пут Iб реда број 24) eтaпа III од км 11+025.00 дo км 14+773.01 и eтaпа II од км 5+000.00 дo км 8+175.01 Назив, адреса […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

04.04.2014.

Јавна набавка број ЈН 5/2014 – Набавка услуга одржавања и сервисирања возила

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности обликована по партијама Редни број набавке: 5/2014 […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

01.04.2014.

Јавна набавка број ЈН 4/2014 – Јавна набавка услуга резервације и издавања повратних авио карата

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 4/2014 Врста предмета: Услуге Опис предмета, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

20.03.2014.

Јавна набавка број ЈН 3/2014 – Набавка услуга превођења

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Редни број набавке: 3/2014 Врста предмета: Услуге Опис предмета, назив и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА