Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Огласна табла

16.08.2021.

Јавни конкурс за избор директора друштва с ограниченом одговорношћу парк природе „МОКРА ГОРА” БЕОГРАД

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.08.2021.

Јавни конкурс за избор директора јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ” БЕОГРАД

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.08.2021.

Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.08.2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈУГОИМПОРТ-СДПР”, БЕОГРАД

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

06.08.2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

07.07.2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА- ИСТЕКАО

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.06.2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места- ИСТЕКАО

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.03.2021.

ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА ЗА 2020. ГОДИНУ

Чланом 30б Закона о државним службеницима прописано је да државни орган објављује годишњи извештај о управљању сукобом интереса у државном органу.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

09.12.2020.

КОМИСИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ПРИВРЕМЕНИХ ЗАСТУПНИКА КАПИТАЛА

Решењем министра привреде бр. 06-00-214/2020-05 од 2. децембра 2020. године дата је сагласност на Пословник о начину поступања, рада и одлучивања Комисије за разматрање захтева привремених заступника капитала.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

09.12.2020.

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ СУБЈЕКАТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ КОЈИ СУ БИЛИ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУИРАЊА И ПРЕДУЗЕЋА СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ

Комисија за давање сагласности поступа, ради и одлучује у складу са Пословником којим се утврђују и критеријуми и документација коју предузећа достављају уз захтев за давање сагласности. Саставни део пословника је и Прилог 1 – Документација која се подноси уз свки захтев – и Прилог 2 – Посебна документација која се подноси у зависности од врсте […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА