Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Огласна табла

28.07.2020.

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА – ДОПУНА

Преглед друштава у којима Република Србија има учешће у власништву, са стањем на дан 31.12.2018. године, са подацима о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава, и подацима о пословним перформансама за друштва у којима Република Србија има учешће у власништву, са стањем на дан 31.12.2018. године.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.05.2020.

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Преглед друштава у којима Република Србија има учешће у власништву, са стањем на дан 31.12.2018. године, са подацима о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава, и подацима о пословним перформансама за друштва у којима Република Србија има учешће у власништву, са стањем на дан 31.12.2018. године.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.02.2020.

ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА ЗА 2019. ГОДИНУ

Чланом 30б Закона о државним службеницима прописано је да државни орган објављује годишњи извештај о управљању сукобом интереса у државном органу.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.02.2020.

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Преглед друштава у којима Република Србија има учешће у власништву мање од 10%, са стањем на дан 31.12.2018. године, са прегледом о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава, и преглед са подацима о пословним перформансама за друштва у којима Република Србија има учешће у власништву мање од 10%, са […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.11.2019.

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Преглед друштава у којима Република Србија има учешће у власништву једнако или веће од 10%, са стањем на дан 31.12.2018. године, са подацима о пословним перформансама

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.10.2019.

Евиденција предузећа

Преглед друштава у којима Република Србија, Локалне самоуправе и Аутономна покрајина Војводина имају учешће у власништву једнако или веће од 10%, са стањем на дан 31.12.2018. године, са прегледом о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.02.2019.

Министарство привреде решење 7-00-00090/2018-05 21 датум 21. децембар 2018. – земљорадничка задруга „Дубрава”

У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник“ бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) објављује се решење у предмету бр. 7-00-00090/2018-05 од 21. децембра 2018.године. Странка Земљорадничка задруга „Дубрава“ из Брестовца  

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА