Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

План јавних набавки

17.08.2020.

Усклађени план јавних набавки по ЗЈН (91/19)

У складу са чланом 239. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) који се примењује од 1. јула 2020. године, Министарство привреде донело је План јавних набавки за 2020. годину који је усклађен са одредбама тог Закона. На основу члана 49. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) који […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

31.01.2017.

План јавних набавки

Министарство привреде у складу са Законом о јавним набавкама доноси план јавних набавки за текућу годину. На основу Закона о јавним набавкама, а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоц и Законаом о државној управи донет је Правилник о поступку јавне набавке унутар Министарства привреде којим […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА