Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Одлуке

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину

ПРЕУЗМИTE документ

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину

ПРЕУЗМИTE документ

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину

ПРЕУЗМИTE документ

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2020. годину.  

ПРЕУЗМИTE документ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.  

ПРЕУЗМИTE документ

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2020. годину

ПРЕУЗМИTE документ

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2019. годину

ПРЕУЗМИTE документ

О Д Л У К A о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

ПРЕУЗМИTE документ

Одлука о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно- техничке документације у 2018. години

ПРЕУЗМИTE документ