Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Правилници

ПРАВИЛНИК о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата

ПРЕУЗМИTE документ

ВОДИЧ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТВАРНОГ ВЛАСНИКА РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

ПРЕУЗМИTE документ

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ЕВИДЕНТИРАЊА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА

ПРЕУЗМИTE документ

ПРАВИЛНИК O НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЕЛЕКТРОНСКЕ РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, ДРЖАВНИХ ОРГАНА И НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ЕВИДЕНТИРАЊА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

ПРЕУЗМИTE документ

Правилник о уређивању поступка јавне набавке унутар Министарства привреде

6. новембар 2017. године

ПРЕУЗМИTE документ

Правилник о висини трошкова накнаде за рад и висини накнаде стварних трошкова привременог заступника капитала

„Службени гласник РС“, број 109/16

ПРЕУЗМИTE документ

Правилник о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде

„Службени гласник РС“, број 20/16

ПРЕУЗМИTE документ