Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Правилници

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде

21. фебруар 2017. године

ПРЕУЗМИTE документ

Правилник о стандардима повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе

31. март 2016. године

ПРЕУЗМИTE документ

Правилник о садржини извештаја привременог заступника капитала

„Службени гласник РС“, број 12/17

ПРЕУЗМИTE документ

Правилник о условима и начину обављања послова у име и за рачун Акционарског фонда и начину изјашњења по основу пренетих акција чији је законити ималац Акционарски фонд

„Службени гласник РС“, број 62/16

ПРЕУЗМИTE документ

Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа

„Службени гласник Републике Србије“ број 36/16

ПРЕУЗМИTE документ