Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Стратегије

Акциони план за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2021. до 2023. године

ПРЕУЗМИTE документ

Акциони план за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, за период од 2021. до 2023. године

ПРЕУЗМИTE документ

СТРАТЕГИЈА ДРЖАВНОГ ВЛАСНИШТВА И УПРАВЉАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ СУ У ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД OД 2021. ДО 2027. ГОДИНE

ПРЕУЗМИTE документ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ СТРАТЕГИЈЕ ДРЖАВНОГ ВЛАСНИШТВА И УПРАВЉАЊУ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2027. ГОДИНЕ

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године

ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ, ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ.

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

ИЗВЕШТАЈ о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године

ПРЕУЗМИTE документ