Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Стратегије

Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године са Акционим планом за спровођење стратегије за подршку развоја малих и средњних предузећа, предузетништва и конкурентности за 2015. са пројекцијом за 2016. годину

ПРЕУЗМИTE документ

Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020. године

„Службени гласник Републике Србије“ број 93/2015

ПРЕУЗМИTE документ

Нацрт Стратегије за хармонизовану област за Преговарачко поглавље 1

Нацрт Стратегије за хармонизовану област за Преговарачко поглавље 1

ПРЕУЗМИTE документ

Нацрт Акционог плана за хармонизовану област за Преговарачко поглавље 1

ПРЕУЗМИTE документ