Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Уредбе 2020

Уредба о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

УРЕДБА О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ПОДСТИЦАЈИМА ИНВЕСТИТОРУ ДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО

ПРЕУЗМИTE документ

УРЕДБА О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ПОДСТИЦАЈИМА ИНВЕСТИТОРУ ДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО

ПРЕУЗМИTE документ

Уредба о утврђивању програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у 2020. години

ПРЕУЗМИTE документ

Уредба о утврђивању програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години

ПРЕУЗМИTE документ

Уредба о утврђивању програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години

ПРЕУЗМИTE документ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРЕУЗМИTE документ

УРЕДБA О ПОДСТИЦАЈИМА ИНВЕСТИТОРУ ДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО ПРЕУЗМИTE ДОКУМЕНТ

ПРЕУЗМИTE документ