Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Ostale uredbe

UREDBA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2020 – 2022. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA

PREUZMITE dokument PREUZMITE dokument

REGULATION ON DETERMINING CRITERIA FOR GRANTING THE INCENTIVES FOR ATTRACTING DIRECT INVESTMENTS IN HOTEL ACCOMMODATION SERVICE SECTOR

PREUZMITE dokument

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREME

(„Službeni glasnik RS”, br. 89/15 i 95/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

PREUZMITE dokument

REGULATION ON CONDITIONS, METHOD AND PROCEDURE OF RELIEF FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES ON IMPORT OF EQUIPMENT

PREUZMITE dokument

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja („Službeni galsnik RS“, broj 1/19).

PREUZMITE dokument

REGULATION ON DETERMINING CRITERIA FOR GRANTING THE INCENTIVES FOR ATTRACTING DIRECT INVESTMENTS

PREUZMITE dokument

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda („Službeni galsnik RS“, broj 1/19)

PREUZMITE dokument

REGULATION ON DETERMINING CRITERIA FOR THE GRANTING OF INCENTIVE FUNDS FOR ATTRACTING DIRECT INVESTMENTS IN THE FOOD MANUFACTURING BUSINESS

PREUZMITE dokument