Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Остале уредбе

Уредба о утврђивању програма стандардизованог сета услуга које спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2018. години („Службени гласник РС“ број 14/18 од 23 фебруара 2018. године)

ПРЕУЗМИTE документ

Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години („Службени гласник РС“ број 14/18 од 23 фебруара 2018. године)

ПРЕУЗМИTE документ

Уредбa о подстицајима инвестотору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело

„Службени гласник РС“ број 72/2015

ПРЕУЗМИTE документ

Уредба о мерилима за именовање директора јавног предузећа

„Службени гласник Републике Србије“ број 65/2016

ПРЕУЗМИTE документ

Уредба о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине

„Службени гласник РС“, број 69/15 и 12/16

ПРЕУЗМИTE документ

Уредба о поступању лица који обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације

„Службени гласник Републике Србије“ број 90/2016

ПРЕУЗМИTE документ

Уредба о условима, начину и поступку спровођења продаје капитала великих субјеката приватизације методом јавног прикупљања понуда

„Службени гласник РС“, број 56/15, 31/2016

ПРЕУЗМИTE документ

Уредба о стратешком партнерству

„Службени гласник РС“, бр. 129 /14, 75 /15, 16/16 и 108/16

ПРЕУЗМИTE документ

Уредбa о утврђивању програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину

„Службени  гласник Републике Србије“, број 2/17

ПРЕУЗМИTE документ