Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Закони из надлежности Министарства

ЗАКОН О ПРЕДМЕТИМА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА („Службени гласник РС”, број 47/21 од 10. маја 2021. године)

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о изменама и допунама Закона о улагањима („Службени гласник РС“, број 95/18).

ПРЕУЗМИTE документ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

„Службени гласник РС“, бр. 95/18.

ПРЕУЗМИTE документ