Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Закони из надлежности Министарства

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

„Службени гласник РС“, број 36/09

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре

„Службени гласник РС“ број 112/2015

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о контроли предмета од драгоцених метала

„Службени гласник“ број 36/2011 и 15/2016

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево доо Смедерево

„Службени гласник РС”, број 15/16

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о споразумном финансијском реструктурирању

„Службени гласник РС“, број 89/2015)

ПРЕУЗМИTE документ