Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Закони у припреми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о патентима

ПРЕУЗМИTE документ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

Министарство привреде обавештава јавност да ће се у периоду од 15. јануара до 3. фебруара 2021. године спроводити јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Нацрт закона). Министарство привреде позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру […]

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ

Министарство привреде обавештава јавност да ће се у периоду од 15. јануара до 3. фебруара 2021. године спроводити јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стечају (у даљем тексту: Нацрт закона). Министарство привреде позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са […]

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о допуни Закона о јавним предузећима

ПРЕУЗМИTE документ

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника

ПРЕУЗМИTE документ