Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Остали закони

Закон о државним службеницима

„Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81 /2005 – исправка, 83 /2005 – исправка, 64/2007, 67 – исправка, 116/2008, 104 /2009, 99/2014

ПРЕУЗМИTE документ