Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
29.01.2015.

Центар за предузетничко учење Југоисточне Европе-SEECEL је непрофитна институција формирана 2009. године из средстава ИПА мулти корисничких фондова и буџета Републике Хрватске а на иницијативу осам земаља југоисточне Европе, међу којима је и Република Србија.

Циљ овог пројекта је подстицање регионалне сарадње и ширења знања у области омладинског пердузетништва.

Министарство привреде кроз чланство у Управном одбору SEECEL-а прати и учествује у креирању и предлагању активности које ће се спроводити кроз овај центар.

Активности пројекта:

  • Основно образовање: активности ширења позитивних ставова према предузетништву фокусирајући се на вештине и знања које ће млади људи стећи за добробит свих;
  • Високо образовање: активности ширења позитивних ставова према предузетништву и развоја предузетничких вештина и знања са циљем развоја предузетничких капацитета и предузетничког начина размишљања;
  • Анализа потреба за обукама (Training Need Analysis): ефикасан развој људских ресурса за успешан и конкурентан МСП сектор захтева свеобухватну и систематску анализу потреба за обуком;

Очекивани резултати:

  • Повећан ниво свести код младих и знања и вештина у области предузетништва, што резултира у повећању броја започетих пословања (бизниса) и успешности истих;
  • Квалитетнији људски кадар који може успешно да одговори на потребе предузећа;

Више информација на: http://www.seecel.hr/