Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
29.01.2015.

Centar za preduzetničko učenje Jugoistočne Evrope-SEECEL je neprofitna institucija formirana 2009. godine iz sredstava IPA multi korisničkih fondova i budžeta Republike Hrvatske a na inicijativu osam zemalja jugoistočne Evrope, među kojima je i Republika Srbija.

Cilj ovog projekta je podsticanje regionalne saradnje i širenja znanja u oblasti omladinskog perduzetništva.

Ministarstvo privrede kroz članstvo u Upravnom odboru SEECEL-a prati i učestvuje u kreiranju i predlaganju aktivnosti koje će se sprovoditi kroz ovaj centar.

Aktivnosti projekta:

  • Osnovno obrazovanje: aktivnosti širenja pozitivnih stavova prema preduzetništvu fokusirajući se na veštine i znanja koje će mladi ljudi steći za dobrobit svih;
  • Visoko obrazovanje: aktivnosti širenja pozitivnih stavova prema preduzetništvu i razvoja preduzetničkih veština i znanja sa ciljem razvoja preduzetničkih kapaciteta i preduzetničkog načina razmišljanja;
  • Analiza potreba za obukama (Training Need Analysis): efikasan razvoj ljudskih resursa za uspešan i konkurentan MSP sektor zahteva sveobuhvatnu i sistematsku analizu potreba za obukom;

Očekivani rezultati:

  • Povećan nivo svesti kod mladih i znanja i veština u oblasti preduzetništva, što rezultira u povećanju broja započetih poslovanja (biznisa) i uspešnosti istih;
  • Kvalitetniji ljudski kadar koji može uspešno da odgovori na potrebe preduzeća;

Više informacija na: http://www.seecel.hr/