Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
10.02.2016.

Агенција за мала и средња предузећа Европске уније објавила је јавни позив у оквиру COSME програма за унапређење квалитета пословања кластера приликом пружања професионалних услуга малим и средњим предузећима (COS-CLUSTER-2015-3-02 Clusters Excellence Programme).

Јавни позив – Clusters Excellence programme – усмерен је ка унапређењу и оснаживању менаџмента кластера ради пружања квалитетнијих професионалних услуга малим и средњим предузећима. У оквиру подршке пословању кластера биће обухваћене активности усмерене ка развоју иновација, раста и бољег наступа малим и средњих предузећа на страним тржиштима.

Корисници средстава из овог јавног позива су конзорцијуми кластера или пословних организација из COSME земаља чланица. Појединачни конзорцијум мора да се састоји из најмање три правна субјекта (кластера или пословне организације) регистрованих у најмање три COSME земље чланице (са једном ЕУ чланицом), док минимум два правна субјекта послују у мање развијеним или регионима у развоју према ЕУ класификацији (EU Classified Less Developed Region or in Transition). Истовремено, најмање два правна субјекта у оквиру конзорцијума још увек немају ознаку Cluster Excellence ili Cluster Excellence бронзе ознаку.

Пријава се подноси електронски до 31. марта 2016 до 17 часова.

Подношење пријаве за средства из јавног позива могуће је једино преко налога на Порталу за учеснике (Participants Portal) који пословни субјект мора да отвори како би поднео пријаву за коришћење средства из COSME програма. Уколико имате раније отворен налог у оквиру Хоризон 2020 програма, није потребно да отварате нови.

Пријаве ће се оцењивати од априла до јун 2016. године. Информације о одобреним средствима биће објављене у јулу 2016. године, а потписивање уговора у септембру 2016. године. Планирани почетак реализације пројеката октобар-новембар 2016. године.

Комплетан текст јавног позива и документација за пријаву на јавни позив доступна је на линку EASME

Укупан износ буџета јавног позива: 1,500,000 евра

Просечна вредност ЕУ средстава која се могу одобрити по пројекту: 214,000 евра.

Врста јавног позива: Грант

Висина суфинансирања: максимално до 75%