Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
01.06.2016.

Назив:

Јавни позив за правне субјекте за унапређење приступа малих и средњих предузећа јавним набавкама (COS-APP-2016-2-05: Improving SMEs’ access to public procurement)

Опис:

Циљ јавног позива је да допринесе унапређењу учешћа малих и средњих предузећа у тендерима, посебно међународним, а кроз активности посредничких организација, које треба да пруже подршку малим и средњим преузећима приликом учешћа у јавним набавкама.
Како се потребе малих и средњих предузећа разликују од земље до земље, као и између сектора, организације које буду поднеле предлоге пројеката за финансирање морају да обухвате активности за унапређење својих услуга, а у складу са реалним потребама малих и средњих предузећа са којима сарађују. Сваки од наведених предлога пројеката мора да обухвати сегмент прекограничне сарадње, покривајући најмање три земље чланице COSME програма, које су чланице конзорцијума.