Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
04.03.2016.

Влада Србије је, на предлог Министарства привреде, донела одлуку о повезивању радног стажа за запослене који су остварили услов за пензију и по том основу раскинули радни однос у субјектима приватизације и инвалидским предузећима, као и за запослене који ће до краја 2016. године да испуне један од услова за пензију, а којима послодавац није уплатио доприносе, под условом да нису тужили предузеће и да нису донете пресуде.

Радни стаж ће, одлуком Владе Србије, бити повезан и свим бившим запосленима у стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2015. и 2016. години и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника од стране суда.

Основица за повезивање радног стажа је минимална основица за обрачун доприноса.

Послодавци, субјекти приватизације, инвалидска предузећа и стечајни дужници се не ослобађају обавезе уплате доспелог доприноса као ни осталих обавеза по основу рада за периоде за које није повезан радни стаж.

Прописана је процедура о повезивању стажа запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације и инвалидским предузећима који не могу да остваре паво на пензију, као и процедура о повезивању стажа бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак и 2015. и 2016. години.

Све додатне информације заинтересовани могу добити у филијалам Фонда за пензијско-инвалидско осигурање, од стечајних управника и привредним субјектима који су обухваћени закључком.