Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
19.02.2016.

Министарство привреде донело је првих шест решења о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија.

Решења су донета за следеће медије Реч радника из Алексинца, ЈП ТВ Смедерево, ЈП Радио Бујановац, ЈП Информативни центар Оџаци, Информативни центар Тутин, Информативно јавно предузеће Прешево, док је решење за ЈП Штампа, радио и филм Бор у припреми.

За осам издавача медија у току је поступак контроле документације и података о уписницима, док се по једном предметном решењу води управни поступак пред надлежним судом. Један издавач медија још увек није доставио податке, као ни документацију по спроведеном поступку уписа акција/удела без накнаде.

Министарство привреде ће, након што остали издавачи медија доставе потребну документацију, спровести све непоходне процедуре и провере и донети потребна решења како би запoслени остварили своја права.