Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
19.11.2015.

Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020, коју је Влада Србије усвојила на седници 30. октобра, објвљена је у „Службеном гласнику Републијке Србије“ број 93/2015.

Успостављање и унапређење система инфраструктуре квалитета је веома важно за привреду и потрошаче. Он привредницима омогућава да остваре захтеве тржишта у погледу квалитета и слободног пласмана робе и лакши и једноставнији извоз, а потрошачима гарантује безбедност производа које купују.

У Србији је успостављена мрежа институција и организација у области инфраструктуре квалитета – метрологије, акредитације, оцењивања усаглашености и стандардизације са захтевима техничких прописа и стандарда. Овај систем је у функцији сервиса домаће привреде, а Стратегија дефинише даље кораке за динамичан и свеобухватан развој ових области и система.

Стратегија, у том смислу, поставља приоритете развоја у овој области, у складу са потребама индустрије и актуелним трендовима развоја инфаструктуре квалитета у Европи и свету. Њоме се утврђују стратешки правци развоја ове области у Републици Србији, који су базирани на анализама постојећег стања у овој области и плановима развоја индустријског сектора, превасходно у области индустријско-непрехрамбених производа. Предвиђено је, такође, подизање капацитета органе државне управе који ће на једноставнији и ефикаснији начин спроводити надзор над применом техничких прописа.

Србија је ускладила већи део свог законодавства, стандарда и техничких прописа у овој области са законодавством ЕУ. До сада је преузето 97 одсто стандарда и око 75 одсто техничких прописа. Ова област у преговарачком процесу оцењена је као једна од најусаглашенијих. Процес усклађивања и даље траје и у току су припреме за усвајање нових закона и подзаконских аката у овој области.

Заокруживањем унапређеног система инфраструктуре квалитета, Република Србија ће бити неколико значајних корака ближе Европи у евроинтеграцијама и њеним вредностима које ће позитивно утицати на српску привреду која ће производити, увозити и извозити производе без техничких препрека и потрошаче којима ће бити доступни квалитетни и безбедни производи.

Достизањем ових циљева Република Србија ће бити у позицији да постане активан учесник на европском и светском тржишту, јер је конкурентност српских предузећа уско повезана са њиховом способношћу да, у складу са захтевима одговарајућих техничких прописа и стандарда, произведу квалитетне и безбедне производе.

Припрема Стратегије је реализована уз техничку подршку немачке развојне помоћи, кроз програм GIZ ACCESS – Програм развоја приватног сектора у Србији, и сарадњу са свим заинтересованим странама, укључујући, с једне стране институције инфраструктуре квалитета (ИСС, АТС, ДМДМ) и тела за оцењивање усаглашености, а са друге стране представнике привреде (ПКС, асоцијације и друга секторска удружења) као корисника услуга испитивања и сертификације.