Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
11.04.2016.

Министарство привреде је, у складу са новим Законом о задругама, донело прво решење којим се Задружном савезу Војводине, дозвољава обављање послова задружне ревизије.

Задружна ревизија је контрола усклађености пословања, управљања и организовања  задруге са  одредбама овог закона, задружним принципима и задружним вредностима.

Поред  контролне  функције, задружна  ревизија  има  превентивну и инструктивну  функцију  у  циљ у  заштите  интереса задруга,  задругара  и унапређења задругарства.

Задружна ревизија је обавезна за све задруге и може бити редовна и ванредна. Редовна  задружна ревизија обавља се на захтев задруге, сваке две године. Ванредна задружна ревизија обавља се по потреби и задруга је дужна да се подвргне ванредној задружној ревизији на захтев било  ког  органа  задруге, најмање  50  задругара, односно најмање 30% задругара савеза чији је члан, надлежних министарстава и поверилаца задруге

Законом је предвиђено да задружну ревизију обавља задружни савез, који поседује дозволу издату од стране министарства надлежног за послове задруга

Закон такође, прописује начин вршења задружне ревизије, поступак и обавезе задружног ревизора и задруге у поступку задружне ревизије.