Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
11.04.2016.

Ministarstvo privrede je, u skladu sa novim Zakonom o zadrugama, donelo prvo rešenje kojim se Zadružnom savezu Vojvodine, dozvoljava obavljanje poslova zadružne revizije.

Zadružna revizija je kontrola usklađenosti poslovanja, upravljanja i organizovanja  zadruge sa  odredbama ovog zakona, zadružnim principima i zadružnim vrednostima.

Pored  kontrolne  funkcije, zadružna  revizija  ima  preventivnu i instruktivnu  funkciju  u  cilj u  zaštite  interesa zadruga,  zadrugara  i unapređenja zadrugarstva.

Zadružna revizija je obavezna za sve zadruge i može biti redovna i vanredna. Redovna  zadružna revizija obavlja se na zahtev zadruge, svake dve godine. Vanredna zadružna revizija obavlja se po potrebi i zadruga je dužna da se podvrgne vanrednoj zadružnoj reviziji na zahtev bilo  kog  organa  zadruge, najmanje  50  zadrugara, odnosno najmanje 30% zadrugara saveza čiji je član, nadležnih ministarstava i poverilaca zadruge

Zakonom je predviđeno da zadružnu reviziju obavlja zadružni savez, koji poseduje dozvolu izdatu od strane ministarstva nadležnog za poslove zadruga

Zakon takođe, propisuje način vršenja zadružne revizije, postupak i obaveze zadružnog revizora i zadruge u postupku zadružne revizije.