Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
26.07.2018.

Na evropskom takmičenju za Najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva (European Enterprise Promotion Awards- EEPA)  Srbiju će ove godine u Gracu predstavljati Razlivalište – Projekat „Social Impact Award Serbia“ i Centar za društveno odgovorno preduzetništvo sa projektom Rural Hub.

Razlivalište će se takmičiti u kategoriji podrška inkluzivnom preduzetništvu i odgovornom poslovanju, dok će Centar za društveno odgovorno preduzetništvo predstavljati Srbiju u kategoriji podrška razvoja zelenih tržišta i energetske efikasnosti.

Nacionalni pobednici su izabrani u skladu sa kriterijumima koje propisuje EK, a predstavljaće Srbiju na finalnom događaju koji će se održati u novembru u Gracu.

Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva je inicijativa Evropske komisije koja ima za cilj da prepozna i nagradi izuzetne primere podrške i promocije preduzetništva širom Evrope.

EEPA je šansa da ideja, odnosno kreativni pristup u podršci preduzetništvu uđe u takmičenje za evropsko priznanje koje pobedincima donosi vidljivost i promociju širom Evrope, ali i daje pozitivan primer i inspiriše druge.

Tokom prvog kruga takmičenja primljeno je 303 nacionalnih aplikacija u 32 zemlje koje učestvuju, a nacionalni koordinatori su zatim odabrali 56 najboljih projekata koji su predloženi za evropski nivo takmičenja.