У 2016. години основано је 8.429 привредних друштава, 3 одсто више него у 2015. години. У истом периоду, основано је и 33.615 предузетника, 0,5 одсто више него претходне године.

Обједињена процедура регистрације у Агенцији за привредне регистре и Пореској управи (Регистар пореских обвезника) је код 98,74 одсто привредних друштава завршена у оквиру 24 сата од момента подношења регистрационе пријаве оснивања са одговарајућом документацијом у АПР-у. Процедура оснивања је код 1,26 одсто привредника трајала дуже од 24 сата, најчешће због додатне провере или формалних недостатака.

Процедура регистрације оснивања је код 30.693 предузетника (или 99,22 %) завршена за време краће од 24 сата, док је код 0,8 одсто предузетника процедура регистрације оснивања и доделе ПИБ-а трајала дуже од једног дана.

У последњем извештају Светске банке о условима пословања у 2017. години, Србија је по индикатору „отпочињање пословања” рангирана на 47. место Дуинг бизнис (Doing business) листе.

Захваљујући реформи у области регистрације, спроведеној у 2016. години, поједностављена је процедура и скраћено време регистрације у АПР па је Србија на основу тог резултата напредовала за 18 места за годину дана, остваривши скок са 65. на 47. позицију Дуинг бизнис листе.

Унапређењем једношалтерског система регистрације убрзана је електронска размена података између АПР-а и Пореске управе, док је време потребно за  истовремено спровођење процедуре уписа у регистар АПР-а и  регистар пореских обвезника сведено на 24 сата.

Агенција за привредне регистре очекује да ће Светска банка у свом наредном извештају констатовати овај напредак.