Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
17.10.2018.

Грађани који желе да оснују једночлано друштво са ограниченом одговорношћу (ДОО) од данас то могу да обаве електронским путем, једноставније и јефтиније од традиционалне регистрације “у папирима”.

Е- регистрација се обавља у Агенцији за привредне регистре, у потпуности путем интернета. Накнада за услугу плаћа се искључиво платним картицама и за 1.400 динара је нижа од накнаде за регистрацију „у папиру“.

Е-пријаву може да поднесе члан друштва, односно његов оснивач који је домаће или страно физичко лице или, домаће правно лице које пријаву подноси преко свог регистрованог заступника, односно пуномоћника.

Електронска пријава једночланих друштава са ограниченом одговорноћу предвиђена је Законом о привредним друштвима, чији је предлагач Министарство привреде.

Детаљне информације доступне су на порталу Агенције за привредне регистре.