Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
10.12.2014.

Европски инвестициони фонд пружа помоћ малим и средњим предузећима, новим фирмама и пословању окренутом технолошким иновацијама.

Фонд не инвестира директно у фирме, већ послује кроз сарадњу са банкама и финансијским посредницима.

Фонд је активан у свим државама чланицама Евроипске уније, али и у другим земљама.

Европски инвестициони фонд – (EIF) и UniCredit Bank Srbija, потписали су у децембру 2014. године споразум о гаранцијама за пружање подршке малим и средњим преудзећима. Овим споразумом омогућиће се геренисање новог портфолиа кредита у укупној вредности од 30 милиона евра.

Циљ је лакши приступ малих и средњих предузећа финансијским средствима, уз ниже цене кредита и мања средства обезбеђења код UniCredit Bank Srbija.

Више информација на: http://www.eif.org/