Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
29.01.2015.

Фонд револвинг кредита – кредити за мала и средња предузећа и предузетнике могу се користити за набавку опреме и постројења за производњу робе и/или пружања услуга и изградњу објеката за смештај производних капацитета, уз обавезу корисника да најмање 20% вредности пројекта покрије сопственим средствима и могућност да највише 20% кредита искористи за обртна средства.

Кредити се одобравају у износу од 20.000 до 200.000 евра уз максималан рок отплате до пет година, грејс период до 1 године и каматну стопу тромесечни EURLIBOR + 3,25% 3,31% (15. 10. 2014. – 15. 1. 2015.)

Средства се пласирају преко посредничких комерцијалних банака:
AIK BANKA, ČAČANSKA BANKA, ERSTE BANK, KBM BANKA, КОМЕRCIJALNA BANKA, ОТP BANKA SRBIJA, RAIFFEISEN BANKА, UNICREDIT BANK SRBIJA, VTB BANKA.