Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
05.01.2015.

У Србији је почео са радом Фонд за подршку даљег раста предузећа (Enterprise Expansion Fund – ENEF), који је у фебруару 2014. године основала Европска банка за обнову и развој (EBRD), Европска унија, Европски инвестициони фонда и немачки DEG фонд.

Фонд је намењен за финансирање, пре свега средњих предузећа, која имају велики потенцијал за раст, и то у виду директног учешћа у капиталу или путем тзв. квази-капитала односно инструмената који имају карактеристике и дуга и капитала (конвертибилни дуг, преференцијалне акције, мезанин финансирање, субординирани дуг итд.). Укупна величина фонда је 77 милиона евра.

Управљање фондом је поверено EBRD-у. Минималан износ инвестиције по пројекту је 1 милион евра, док је максимални 10 милиона евра. Код инвестиција у капитал, учешће у власничкој структури је увек мањинско и најчешће у распону од 20-35%. Период трајања инвестиције у капитал је од 3 до 10 година (најчешће од 5-7 година). Механизам изласка из власничке стурктуре је унапред дефинисан. За све додатне информације контакт особа је Милош Лукић, Tel: +381 11 21 20 635. (European Bank for Reconstruction and Development, Bluehouse Center, Шпанских Бораца 3, 11070 Београд, Србија).

Пројекат „Инструмент за развој предузећа и иновација на Западном Балкану“- Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility (EDIF) је заједнички пројекат Европске комисије и међународних финансијских институција, чији је циљ унапређење финансирања малих и средњих предузећа, побољшање услова за развој иновативних и брзорастућих предузећа и подстицање стварања фондова предузетног капитала на Западном Балкану, укључујући и Србију.

Укупна вредност пројекта је више од 140 милиона евра, а четири основна дела пројекта чине Фонд за иновативна предузећа (ENIF), Фонд за подршку даљег раста предузећа (ENEF), гаранцијски инструмент и техничка подршка за унапређење регулаторног оквира пословања иновативних и брзорастућих малих и средњих предузећа, укључујући и стварање повољних услова за развој фондова предузетног капитала.