Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
09.04.2020.

Фонд за развој Републике Србије донео је одлуку о мировању у отплати кредита са циљем да се у ванредним околностима проузрокованим пандемијом COVID 19 олакша ситуација у којој се нашла привреда и превазиђу негативни ефекти и тешкоће у отплати обавеза.

У одлуци је наведено да се свим корисницима кредита Фонда који су у  редовној отплати , а којима ануитети доспевају у 2020 години, одобрава период мировања доспелих обавеза до 30 септембра 2020. године, са стањем дуга на дан 31. март 2020.

Корисницима кредита чији су рачуни блокирани подношењем меница на наплату деблокираће се рачуни повлачењем меница под условом да је блокада извршена за ануитете доспеле у 2020. и то само од стране Фонда.

Одлуком је прописано да се у периоду мировања неће обављати  принудна наплата потраживања, а редовне и затезне камате, као и сва доспећа престају да се обрачунавају од 31. марта до 30. септембра.

Период мировања односи се како на кредите из средства Фонда за развој тако и на кредите по комисионим пословима Фонда из средства Републике Србије.

Након истека периода мировања Фонд ће направити нови амортизациони план тако што ће ануитете који су мировали до 30. септембра распоредити на преостале ануитете из постојећег амортизационог плана. Датум последњег ануитета по закљученим уговорима остаје непромењен.

Корисницима којима последњи ануитет кредита доспева на наплату у периоду мировања, доспеће се помера на 31. децембар. У случају да је кредит обезбеђен гаранцијом банке, доспеће последњег ануитета помера се на 31. децембар 2020. уколико корисници кредита обезбеде продужење важења гаранције до 31.јануара 2021.

Нова гаранција или анекс постојеће са наведеним новим доспећем мора бити достављена Фонду најкасније 15 дана пре датума доспећа. У супротном, у случају неплаћања обавеза,  Фонд ће активирати постојећу гаранцију.

Корисници који не желе да користе мировање доспелих обавеза изјаву о редовном обрачуну ануитета морају доставити на мејл moratorijum@fondzarazvoj.rs, најкасније до 15.априла 2020.

Информације о одлуци доступне су и на порталу Фонда за развој Србије.