Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
09.04.2020.

Fond za razvoj Republike Srbije doneo je odluku o mirovanju u otplati kredita sa ciljem da se u vanrednim okolnostima prouzrokovanim pandemijom COVID 19 olakša situacija u kojoj se našla privreda i prevaziđu negativni efekti i teškoće u otplati obaveza.

U odluci je navedeno da se svim korisnicima kredita Fonda koji su u  redovnoj otplati , a kojima anuiteti dospevaju u 2020 godini, odobrava period mirovanja dospelih obaveza do 30 septembra 2020. godine, sa stanjem duga na dan 31. mart 2020.

Korisnicima kredita čiji su računi blokirani podnošenjem menica na naplatu deblokiraće se računi povlačenjem menica pod uslovom da je blokada izvršena za anuitete dospele u 2020. i to samo od strane Fonda.

Odlukom je propisano da se u periodu mirovanja neće obavljati  prinudna naplata potraživanja, a redovne i zatezne kamate, kao i sva dospeća prestaju da se obračunavaju od 31. marta do 30. septembra.

Period mirovanja odnosi se kako na kredite iz sredstva Fonda za razvoj tako i na kredite po komisionim poslovima Fonda iz sredstva Republike Srbije.

Nakon isteka perioda mirovanja Fond će napraviti novi amortizacioni plan tako što će anuitete koji su mirovali do 30. septembra rasporediti na preostale anuitete iz postojećeg amortizacionog plana. Datum poslednjeg anuiteta po zaključenim ugovorima ostaje nepromenjen.

Korisnicima kojima poslednji anuitet kredita dospeva na naplatu u periodu mirovanja, dospeće se pomera na 31. decembar. U slučaju da je kredit obezbeđen garancijom banke, dospeće poslednjeg anuiteta pomera se na 31. decembar 2020. ukoliko korisnici kredita obezbede produženje važenja garancije do 31.januara 2021.

Nova garancija ili aneks postojeće sa navedenim novim dospećem mora biti dostavljena Fondu najkasnije 15 dana pre datuma dospeća. U suprotnom, u slučaju neplaćanja obaveza,  Fond će aktivirati postojeću garanciju.

Korisnici koji ne žele da koriste mirovanje dospelih obaveza izjavu o redovnom obračunu anuiteta moraju dostaviti na mejl moratorijum@fondzarazvoj.rs, najkasnije do 15.aprila 2020.

Informacije o odluci dostupne su i na portalu Fonda za razvoj Srbije.